Duálne vzdelávanie

 

 

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým študen získava vedomosti, schopnosti a zručenosti potrebné pre výkon povolania. Typickým znakom duálneho vzdelávania je úzke prepojenie všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. 

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC v nasledujúcom školskom roku 2022/2023 vstupuje do duálneho vzdelávania študentov. Priestory, v ktorých sa budú študenti na výkon povolania pripravovať si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: 

PDF prezentácia na stiahnutie

 

BENEFITY PRE ŠTUDENTOV: 

Hmotné zabezpečenie žiaka, ktoré zahŕňa: 

  • poskytovanie osobných ochranných pracovaných prostriedkov, 
  • zabezpečenie posúdenia zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, 
  • úhrada nákladov na stravovanie žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej zákonníkom práce. 

Finanančné zabezpečenie žiaka, ktoré zahŕňa: 

  • podnikové štipendium - poskytuje sa mesačne v období školského roka - najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima určeného pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa
  • pri určovaní výšky podnikového štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť. Výšku štipendia je možné upravovať na základe študijných výsledkov žiaka. 

Odborné vedenie je zabezpečené prostredníctvom hlavného inštruktora a inštruktora, pod vedením ktorých žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania. 

 

Kúpele Nový Smokovec

Nezáväzný dopyt

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v našej GDPR dokumentácii.
Odoslať
VYSOKÉ TATRY Počasie
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím