Indikácie pre liečbu v kúpeľoch

V našom kúpeľnom zariadení sa poskytuje kúpeľná starostlivosť podľa Prílohy č.6 indikačného zoznamu zákona č.577/2004 Z.z. v znení zákona č.661/2007 Z.z. s nasledujúcimi skupinami chorôb:

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest:

 • Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
 • Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba.
 • Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.
 • Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc do 12 mesiacov po operácii.
 • Hypertofické zápaly alebo atrofické zmeny HDC, sústavne odborne liečené.
 • Alergické nádchy preukázané alergiologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
 • Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácií.
 • Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou:

 • Stavy po operácii štítnej žľazy pre thyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii.

Duševné choroby:

 • Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej li­ečbe.

Choroby z povolania:

 • Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórií rizika žiarenia poľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov.
 • Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie.
 • Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi.
 • Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrárni, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.
 • Bronchiálna astma profesionálna.

Kúpele Nový Smokovec

Nezáväzný dopyt

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v našej GDPR dokumentácii.
Odoslať
VYSOKÉ TATRY Počasie
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím