Indikácie pre liečbu v kúpeľoch

V našom kúpeľnom zariadení sa poskytuje kúpeľná starostlivosť podľa Prílohy č.6 indikačného zoznamu zákona č.577/2004 Z.z. v znení zákona č.661/2007 Z.z. s nasledujúcimi skupinami chorôb:

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest:

 • Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.
 • Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba.
 • Bronchiálna astma sústavne odborne liečená.
 • Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc do 12 mesiacov po operácii.
 • Hypertofické zápaly alebo atrofické zmeny HDC, sústavne odborne liečené.
 • Alergické nádchy preukázané alergiologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.
 • Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácií.
 • Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou:

 • Stavy po operácii štítnej žľazy pre thyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii.

Duševné choroby:

 • Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej li­ečbe.

Choroby z povolania:

 • Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórií rizika žiarenia poľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov.
 • Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie.
 • Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi.
 • Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrárni, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.
 • Bronchiálna astma profesionálna.

Kúpele Nový Smokovec

Nezáväzný dopyt

Odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov, ktoré sú jeho súčasťou až do odvolania.

Odoslať
VYSOKÉ TATRY Počasie

Aktuálne informácie o prevádzke kúpeľov

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a. s. poskytujú kúpeľnú liečbu v plnom rozsahu v súlade s aktuálnym opatrením Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR.

Viac info