Kúpeľná liečba

Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu?

Základnou podmienkou sú záznamy v zdravotnej dokumentácii o ochorení, pre ktoré chcete absolvovať kúpeľnú liečbu u nás (indikácie). V našich Kúpeľoch Nový Smokovec liečime netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, duševné choroby a choroby z povolania.

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?

Tlačivo na kúpeľnú starostlivosť môže vypísať všeobecný lekár pre dospelých na základe nálezu príslušného lekára – špecialistu. Všeobecný lekár potom na základe takéhoto odporúčania vyhotoví návrh na kúpeľnú liečbu. Pri každej diagnóze v indikačnom zozname je uvedený i príslušný lekár špecialista, ktorý môže tiež vypísať návrh.

Sú potrebné vyšetrenia?

Všetky klinické a laboratórne vyšetrenia, ktoré treba povinne uviesť pre dané ochorenie v návrhu kúpeľnej liečby nesmú byť staršie ako tri mesiace. V prípade, že máte viac ako 70 rokov, musíte mať okrem toho v návrhu uvedené aj výsledky interného (resp. kardiologického) vyšetrenia.

Aká je ďalšia cesta návrhu na kúpeľnú liečbu?

Návrh na kúpeľnú liečbu doručíte (poštou, mailom alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár poisťovne, ktorý schvaľuje opodstatnenosť Vašej kúpeľnej liečby, nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, resp. návrh s odôvodnením úplne zamietne. Ak je návrh vypísaný správne a revízny lekár skonštatuje, že boli dodržané všetky podmienky pre schválenie kúpeľnej liečby, tiež nie je známa žiadna kontraindikácia kúpeľnej liečby, takýto návrh schváli.

Ako postupovať po schválení zdravotnou poisťovňou?

Zdravotná poisťovňa Vám listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, kde môžete Vašu liečbu absolvovať (v zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah a zároveň tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením). Ak si vyberiete naše kúpele, konkrétny termín Vášho nástupu Vám listom oznámi prijímacia kancelária. Nástupný termín je zaväzný a ste povinný ho dodržať. Poplatok za špeciálne požiadavky pri nástupe alebo počas pobytu, napr.: orientácia izby, konkrétna izba, zmena izby z Vášho podnetu, bude spoplatnená jednorázovým poplatkom 50€.

Aké sú platby pri kúpeľnej liečbe?

Pri dohodnutí termínu nástupu si zároveň dohodnete i štandard izby, aký Vám vyhovuje najviac a od ktorého bude záležať i Váš doplatok. Ak sa kúpele z akéhokoľvek dôvodu nevedeli s Vami spojiť a dohodnúť termín kúpeľnej liečby, bude Vám pridelené ubytovanie plne hradené zdravotnou poisťovňou s najbližším voľným termínom nástupu. Doplatky za kúpeľnú liečbu sú podľa platného cenníka na daný rok.
V skupine A pacient platíte poplatok 1,70 €/deň (prvý a posledný deň liečby sa počíta ako jeden deň). Oslobodení od poplatku sú nositelia najmenej striebornej Janského plakety. O konkrétnych doplatkoch v našich kúpeľoch sa môžete informovať v prijímacej kancelárii na tel. čísle 052 / 4422 456, 0918 111 091 alebo mailom na adrese: liecba@kupelens.sk.

Za čo sa ešte platí pri pobyte v kúpeľoch?

Podľa zákona o miestnych poplatkoch majú obce právo vyberať tzv. daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce záväzným nariadením. Vo Vysokých Tatrách je to 2,00 € / osoba / noc. Oslobodení od tohto poplatku sú občania do 18 rokov a ZŤP.

Ako často je možné absovovať kúpeľnú liečbu?

V zásade platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu jedenkrát. Výnimky sú uvedené v indikačnom zozname niektorých diagnóz.

Kúpele Nový Smokovec

Nezáväzný dopyt

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v našej GDPR dokumentácii.
Odoslať
VYSOKÉ TATRY Počasie
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím