Hotel Palace     - otvorené 

Hotel Branisko – otvorené

Hotel Palace Grand – otvorené

Reštaurácia Svišť - otvorené 

                                                  Bezpečnosť a hygiena

          Hostia

 • Dezinfekčný prostriedok na ruky vo všetkých priestoroch pre hostí

 • Časté čistenie a dezinfekcia všetkých verejných priestorov a priestorov pre zamestnancov

 • Rúška a respirátory je možné zakúpiť na recepcii hotela Palace 

 • Rúška je potrebné nosiť v zmysle platnej vyhlášky SR

  Zamestnanci

 • Dezinfekčný prostriedok na ruky vo všetkých priestoroch pre personál

 • Časté čistenie a dezinfekcia vo všetkých priestoroch pre personál

        Ďalšie informácie

 • Sociálna vzdialenosť vo všetkých oblastiach najmenej 2 metre

 • V interiéroch je nosenie rúška podmienené vyhláškou SR.

 • Na izbách nie je k dispozícii minibar

 • Na recepcii je možné si zakúpiť nápoje a sladkosti za prijateľné ceny

Strava a nápoje

 • Raňajky: bufetové - v čase od 7:00 do 9:30

 • Obed: menu – servírované v čase od 11:30 do 13:30 rozdelené na 2 smeny

 • Večera: menu – servírované v čase od 17:00 do 19:30 rozdelené na 2 smeny
 • Denný bar: otvorený

Kúpele, wellness a fitness

 • Relax zóna (bazén, kardio fitness a ricochet): otvorené len pre ubytovaných hostí

 • Liečebné procedúry: K dispozícii sú všetky procedúry

 • Medzi ležadlami si ponecháme sociálnu vzdialenosť 2 metre, s výnimkou rodín a ľudí, ktorí sú ubytovaní na tej istej izbe

 • Pri vchodoch do všetkých zariadení sme nainštalovali dezinfekčné prostriedky na ruky

 

Zaviazali sme sa poskytnúť Vám bezpečné prostredie! Preventívne a kontrolné opatrenia sú pre Vašu bezpečnosť.

 

Čo sme urobili a urobíme!

naša činnosť a opatrenia

 • Pravidelné školenie zamestnancov o zvýšených preventívnych opatreniach a nepretržitom monitorovaní implementácie

 • Všetky naše dezinfekčné a čistiace prostriedky pochádzajú od schválených dodávateľov

 • Všetci naši zamestnanci používajú v hoteloch tvárové rúška, v prípade potreby aj rukavice

 • Preskúmali sme naše interné procesy a operácie, aby sme minimalizovali interakciu medzi zamestnancami a hosťami

Čo od Vás očakávame!

pravidlá a odporúčania pre našich hostí

 • Rešpektujte všeobecné opatrenia týkajúce sa spoločenskej vzdialenosti medzi Vami a ostatnými hosťami a zamestnancami

 • Vezmite, prosím, na vedomie sociálne vzdialenosti na recepciách a v jedálni

 • Podľa spoločenských predpisov noste rúško / respirátor v interiéri za každých okolností

 • Ruky si pravidelne umyte a/alebo dezinfikujte

 • Pre zálohové platby odporúčame online platby alebo bankový prevod. Na platby na recepcii alebo v prijímacej kancelárii Vám odporúčame použiť bezkontaktnú platobnú kartu

 • Aby sme si udržali spoločenskú vzdialenosť, rozdelili sme si čas na obedy a večere. Pri príchode na pobyt si môžete vybrať požadovaný čas pre obedy a večere

Haly, recepcie a verejné priestory

 • Nainštalovali sme ručné dezinfektory pri hlavných vchodoch, vstupoch do jedální, vstupoch do zdravotníckych priestorov, kúpeľných a bazénových priestorov

 • Zabezpečujeme, aby boli všetky kľúčové karty dezinfikované pred a po odovzdaní

Izby

 • Aktualizovali sme naše postupy čistenia a odstránili sme predmety s vysokým rizikom kontaminácie a problémovej dezinfekcie. Brožúry na izbách sú pred príchod hosťa taktiež vydezinfikované

 • Čistíme izby každý druhý deň Vášho pobytu

 • Počas pobytu pravidelne vymieňame uteráky a posteľnú bielizeň. Ak však potrebujete výmenu, dajte nám vedieť. Urobíme to na požiadanie, počas Vašej neprítomnosti na izbe.

 • Po kontrole sa všetky miestnosti dezinfikujú aerosólovými dezinfekčnými prostriedkami. Ak je to možné, izba nebude k dispozícii najmenej 24 hodín

 • Diaľkové ovládanie televízora je dezinfikované

 • Všetky textílie používané na izbách nechávame prať, sušiť a žehliť pri vysokých teplotách, aby sme ich dezinfikovali

 • Pri praní našej bielizne používame profesionálne saponáty a dezinfekčné prostriedky podľa protokolu od nášho dodávateľa

 • Pravidelne čistíme a dezinfikujeme podlahu a haly pomocou aerosólových dezinfekčných prostriedkov

Jedáleň a kuchyňa

 • Aktualizovali sme všetky naše postupy týkajúce sa hygieny, čistenia a dezinfekcie, kontroly dodávateľov a prichádzajúceho tovaru

 • Všetky povrchy potrebné pri výrobe potravín sa dezinfikujú každú hodinu počas prevádzky

 • Servis jedál zabezpečujú naši zamestnanci so správnym bezpečnostným vybavením, v súlade so schváleným HACCP

 • Pri vchode do jedálne sme nainštalovali zariadenia na dezinfekciu rúk

 

 

Kúpele Nový Smokovec

Nezáväzný dopyt

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v našej GDPR dokumentácii.
Odoslať
VYSOKÉ TATRY Počasie
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím